Sunday, 16 February 2014

സ്വതന്ത്ര... ഞാനോ നീയോ...???!!!


തടവറക്കുള്ളിലെ പുഞ്ചിരി കാണുന്നു...
അഴികൾക്കു വെളിയിലീ കൗതുകക്കണ്ണുകൾ...

വലിയ വാലുകുലുക്കി (White-browed Wagtail)

2 comments: